Prislista

Här finner Ni de flesta av våra priser. Kontakta oss gärna för mer information om de olika behandlingarna eller för en specifik offert!

Kod Åtgärd Pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 kr
112 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 820 kr
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 450 kr
107 Akut eller kompletterande undersökning med flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare 1035 kr
108 Utredning , inkl undersökning utförd av tandläkare 1705 kr
121 Röntgenundersökning av enskild tand 60 kr
122 Röntgenundersökning, delstatus 275 kr
123 Röntgenundersökning, helstatus 840 kr
124 Panoramaröntgen 650 kr
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 650 kr
161 Salivsekretionsmätning 570 kr
Sjukdomsförebyggande åtgärder
201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 450kr
205 Fluorbehandling kortare behtid 180 kr
206

Fluorbehandling

330 kr
204 Profylaxskena, per skena 760 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 450 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 915 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1780 kr
311 Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom, periimplantit och käkfunktionsstörning 450 kr
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 550 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 kr
Kirurgiska åtgärder
401 Tanduttagning, en tand  1300kr
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 2020 kr
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 180 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 4249 kr
420 Implantat per st 4150 kr
421 Operation ett implantat 6900 kr
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1900  kr
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 9686 kr
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2350 kr
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 12820 kr
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3010 kr
427 Benaugmentation med egen benvävnad,per op-tillfälle 6400 kr
428 Benaugmentation med benersättningsmtrl,per op-tillfälle 7540 kr
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle 4966 kr
430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi,tillägg 1770 kr
441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid periimplantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle 3228 kr
442 Kirurgisk behandling av parodontit vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 4312 kr
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 4008 kr
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling ,,sju tänder eller fler 5466 kr
Rotbehandling
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3950 kr
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4775 kr
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5980 kr
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6350 kr
521 Akut endodontisk behandling  880 kr
522 Komplicerad kanallokalisation  880 kr
523 Stiftborttagning 1145 kr
541 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 4355 kr
Bettfysiologiska åtgärder
604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2450 kr
601/602 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 4000 kr
Reparativa åtgärder
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand  850 kr
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1260 kr
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1400 kr
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar  995 kr
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1580 kr
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1700 kr
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1900 kr
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi  650 kr
Protetiska åtgärder
800/801 Laboratorieframställd krona 6590 kr
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3350 kr
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1765 kr
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2990 kr
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2500 kr
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3500 kr
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led 2575 kr
809 Långtidstemporär krona framställd av tandtekniker 1900 kr
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd  790 kr
812 Broreparation 1 1445 kr
813 Broreparation 2 4420 kr
814 Broreparation 3 7635 kr
     
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4300 kr
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5995 kr
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11900 kr
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12850kr
827 Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 10870 kr
828 Hel överkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 10870 kr
829 Immediatprotes, hel käke, inklusive prefabricerade tänder 8500 kr
831 Justering av avtagbar protes 455 kr
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1485 kr
833 Rebasering av protes 2900 kr
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2200 kr
835 Rebasering och lagning av protes 3400 kr
836 Komplicerad lagning av protes 4320 kr
850/852 Implantatförankrad krona 11200 kr
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2990 kr
861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat 45000 kr
862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat 49000 kr
863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat 53000 kr
     
865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat 45000 kr
     
871 IImplantatstödd täckprotes, två implantat 28000 kr
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 32000 kr
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat 38000 kr
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3325 kr
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 3800kr
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 5100kr
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 275 kr
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1340 kr
882 Av- och återmontering av implantatförankrad bro 3960 kr
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 6370 kr
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11800 kr
     
  Blekning av tänder med ind utformad skena, per käke 2000 kr
  Blekning av tänder på mottagningen, per käke